17.3-Alázat lehetőségei

Last Updated: 2024.04.24.By

Gondolat

A látogató, amikor a vallásáról mesélt a Mesternek, a következőket mondta:
– Hisszük, hogy mi vagyunk Isten választott népe.
– Mit jelent ez? – kérdezte a Mester.
– Hogy Isten kiválasztott bennünket a föld összes népei közül.
– Azt hiszem, sejtem, hogy a világ összes népei közül kik tették ezt a felfedezést – mondta a Mester szárazon.

„Alázattal kell megállnunk a másik ember egyénisége, személyisége előtt, és el kell tudnunk fogadni azt, hogy az sok tekintetben „más” mint mi.”

Gyökössy Endre