13.2-Lelkierő elfogadása

Last Updated: 2024.03.22.By

Gondolat

Az összes filozófus, hittudós és törvénytudó összegyűlt a bíróságon Naszreddín mullah tárgyalására. A vád igen komoly volt: városról városra járt, s azt hirdette, hogy az úgynevezett vallási vezetőit tudatlanok és zavarodottak. Ezért aztán eretnekséggel vádolták, amiért halálbüntetés jár.

  • Te szólhatsz először – mondta neki a kalifa. A mullah nyugodt volt.
  • Hozzatok be papírt és tollat – mondta -, és adjátok e magasztos gyülekezet tíz legbölcsebb emberének!

Naszreddín mulatságára nagy perpatvar tört ki a szent emberek között, hogy ki is a bölcsebb köztük. Amikor a vita elült, és a tíz választott kezében ott volt a toll és papír, a mullah így szólt:

  • írja le mindegyikük a választ a következő kérdésre: Miből van az anyag?

A válaszokat leírták, átadták a kalifának, aki sorjában felolvasta. Az egyik azt mondta, ,,az anyag semmiből áll”, egy másik azt, hogy „molekulákból”. Egy másik szerint „energiából”, megint mások szerint „fényből”, „nem tudom”, „metafizikai létezőből”, és így tovább.

Erre így szólt Naszreddín a kalifához:

  • Ha majd megegyeznek abban, hogy miből is van az anyag, akkor alkalmasak lesznek arra is, hogy a lélekkel kapcsolatos kérdésekről döntsenek. Nem furcsa az, hogy bár nem tudnak egységes véleményre jutni arról, amiből pedig saját testük is felépült, mégis egyöntetű az ítéletük abban, hogy én eretnek vagyok?

„Ha körülötted minden sötétnek tűnik, nézz szét újból, mert megtörténhet, hogy te vagy a fény.”

Rumi