12.1-Böjt felismerése

Last Updated: 2024.03.17.By

Gondolat

„Akkor Jézus viteték a Lélektől4 a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől.

És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezé.

És hozzámenvén a kísértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.

Ő pedig felelvén, monda: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, a mely Istennek szájából származik.”

(Máté 4. 1-4)