11.2-Kapcsolatok elfogadása

Last Updated: 2024.03.12.By

Gondolat

A szoros kapcsolatokban, ahol magas az egymásrautaltság, a felek kötődnek egymáshoz, érzelmileg implikálódnak a konfliktusok nagyobb tétet jelentenek, mint más jellegű kapcsolatokban.

Ez manapság kihívás, mert:

  • többet élünk és így a kapcsolataink is tovább tartanak
  • több külső érdekesség van, ami versenybe száll a figyelmünkért és az időnként (röviden sok az elterelő tényező)

A kapcsolatok dinamikus részei az életünknek, amelyek folyamatosan változnak, de ahol a tanult minták érvényesülnek. Ha megértjük ezeket a modelleket, akkor a kapcsolataink is jobban alakulnak, elsősorban a felesleges konfliktusok megelőzésével.

„Úgy látszik, minden emberi kapcsolat egyesülés, – a másik lényével való vegyülés… A barátság is… Furcsa, mennyire törekszik erre az emberi lélek… – s mégis… egy ellenállás is dolgozik benne… Egy másik erő feszíti, hogy függetlenségre törekedjék, ne adja fel egészen önállóságát…”

Füst Milán