01.2-Felajánlás elfogadása

Last Updated: 2024.01.01.By

Gondolat

Lelkigyakorlatunk során fontos szerepet kap az elfogadás. A felajánlás lehetőségét nem mindig akarjuk és tudjuk elfogadni, mert miért kéne mi bármit is felajánljunk bárkinek, netán Istennek??? Ha egyébért nem, akkor azért, mert Isten is felajánlja nekünk minden percben az ÉLETET. Te tudod-e fogadni az ÉLETET, amit neked ajánlanak fel?

Ezzel szemben a környezeted is folyamatosan felajnánl dolgokat. Legtöbbször olyan kívánatos, kellemes, vonzó dolgokat, amelyek eltávolítanak az Élettől, Istentől. Éppen ezért minden percben fokozott éberség szükséges ahhoz, hogy mindig újra és újra elfogadd a felajánlás lehetőségét, amivel Istenhez és embertársaidhoz közelebb tudsz kerülni és így egyensúlyba tudsz kerülni.

„Nagy a kísértése annak, hogy az ember feladja azt a harcot, amelyet a benne levő isteni lényeg megvalósításáért folytat; annál is inkább, mert túlontúl könnyű kudarcot vallani.”

Hankiss Elemér

Gyakorlat

E – elfogadás

A vonzó, kellemes, előnyös stb. dolgokat könnyű elfogadni, de nem mindig érdemes és szükséges. Ehhez jönnek segítségül Stephen R. Covey (az első) és Marcus Aurelius (második) kérdései, amelyek minden pillanatban érvényesek ma is:

  • Megéri?

  • Ez szükséges?

Az elfogadás viszont a nehéz helyzetek (nehézségek, változások, veszteségek, fájdalmak stb.) esetében válik igazi kihívássá. Igazi elfogadás nélkül pedig nem létezik igazi megélés, igazi változás, igazi Élet. Ezért válik annyira fontossá a mi lelkigyakorlatunkban az elfogadás.